การลงทุนเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างรายได้และบริหารเงินทุนที่ดีที่สุด แต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่การเริ่มต้นอาจดูน่ากลัวและท้าทาย เนื่องจากมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพิจารณา ในบทความนี้ได้มีการแนะแนวทางและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพื่อเริ่มต้นการลงทุนอย่างมั่นใจ

new investors

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจเป้าหมายและความเสี่ยงของคุณ

 • เป้าหมายการลงทุน: คุณต้องการลงทุนเพื่ออะไร? เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ? เพื่อซื้อบ้าน? หรือเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคต? การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมได้
 • ความเสี่ยงที่ยอมรับได้: คุณสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน? การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ และความเสี่ยงที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกัน การทำความเข้าใจความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้จะช่วยให้คุณเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ศึกษาและทำความเข้าใจการลงทุนประเภทต่างๆ

 • หุ้น: การลงทุนในหุ้นคือการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท หากบริษัทที่คุณลงทุนเติบโตและมีกำไร คุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลและมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น
 • ตราสารหนี้: ตราสารหนี้คือการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ออกตราสารหนี้ เช่น รัฐบาลหรือบริษัทเอกชน โดยคุณจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย
 • กองทุนรวม: กองทุนรวมคือการนำเงินของนักลงทุนหลายคนมารวมกันเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรืออสังหาริมทรัพย์
 • อสังหาริมทรัพย์: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คือการซื้อที่ดิน บ้าน หรืออาคารพาณิชย์ เพื่อให้เช่าหรือขายต่อในอนาคต
investment type

ขั้นตอนที่ 3: เลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ

 • พิจารณาจากเป้าหมายและความเสี่ยง: เลือกการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
 • กระจายความเสี่ยง: อย่าลงทุนในสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว ควรกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
 • ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ: การลงทุนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามและประเมินผลการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอ

 • ติดตามข่าวสารและแนวโน้มตลาด: การติดตามข่าวสารและแนวโน้มตลาดจะช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด
 • ประเมินผลการลงทุน: ประเมินผลการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของคุณยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
 • ปรับกลยุทธ์การลงทุนเมื่อจำเป็น: หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่

เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนมือใหม่

 • เริ่มต้นจากเงินลงทุนจำนวนน้อย: ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนจำนวนมากในการเริ่มต้น คุณสามารถเริ่มต้นจากเงินลงทุนจำนวนน้อยและเพิ่มเงินลงทุนเมื่อคุณมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุน คุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อขอคำแนะนำ
 • อย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ: ก่อนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ ควรศึกษาและทำความเข้าใจสินทรัพย์นั้นให้ดีเสียก่อน อย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ เพราะอาจทำให้คุณสูญเสียเงินลงทุนได้
 • อย่าตื่นตระหนกเมื่อตลาดผันผวน: ตลาดการลงทุนมีความผันผวนเป็นเรื่องปกติ อย่าตื่นตระหนกเมื่อตลาดผันผวน และอย่าตัดสินใจลงทุนโดยใช้อารมณ์

การลงทุนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความอดทน อย่าคาดหวังว่าจะรวยเร็วจากการลงทุน หากคุณลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนได้

what investment do you choose

ลงทุนในอะไรดีสำหรับนักลงทุนมือใหม่?

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ควรเริ่มต้นด้วยการลงทุนในกองทุนรวมก่อน เนื่องจากเป็นการกระจายความเสี่ยงและไม่ต้องศึกษาข้อมูลมากนัก จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายไปสู่การลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์เมื่อมีประสบการณ์และความรู้มากขึ้น

ควรเริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่?

ไม่มีข้อกำหนดตายตัว แต่โดยทั่วไปแนะนำให้ลงทุนไม่เกิน 10% ของรายได้หรือเงินออม เพื่อกระจายความเสี่ยงและไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวัน คุณสามารถปรับเพิ่มจำนวนเงินลงทุนได้เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น

ควรถือการลงทุนไว้นานแค่ไหน?

ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่โดยทั่วไปแนะนำให้ถือการลงทุนไว้อย่างน้อย 5-10 ปี เพื่อให้มีเวลาเติบโตและรับผลตอบแทนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คุณควรติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามสถานการณ์

การเป็นนักลงทุนมือใหม่อาจดูน่ากลัว แต่หากคุณมีความรู็ ความเข้าใจในการลงทุนที่เพียงพอ ตั้งแต่การเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสม กระจายความเสี่ยง และปฏิบัติตามแนวทางที่ดี คุณก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้อย่างมั่นใจ อย่าลืมศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และมีวินัย อดทนในการลงทุน การลงทุนเป็นกระบวนการระยะยาว ดังนั้นจงอดทนและคงแนวทางการลงทุนที่ดี ผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็จะตามมาในที่สุด