เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ บนสมาร์ทโฟน การใช้อุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน หรือแม้แต่ในสำนักงาน AI ก็ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าของ AI ทำให้อาชีพต่างๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดและทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

working in the AI ​​era

อาชีพใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจาก AI

จากรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า อาชีพที่มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย AI สูงสุด ได้แก่ พนักงานบริการลูกค้า พนักงานขับรถ ผู้ช่วยธุรการ เสมียน และพนักงานคลังสินค้า ในขณะที่อาชีพที่มีโอกาสถูกแทนที่ต่ำ ได้แก่ แพทย์ วิศวกร นักวิจัย และอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชีพเหล่านั้นจะหมดไป แต่อาชีพเหล่านั้นจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในยุค AI

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ดังนั้นการมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา แม้ว่า AI จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่ยังคงต้องอาศัยมนุษย์ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดี

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แม้ว่า AI จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่ยังคงต้องอาศัยมนุษย์ในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มทำงานในยุค AI อย่างไรดี?

คุณสามารถเริ่มจากการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในยุค AI อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามข่าวสารและเทรนด์ด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

works with AI

1. พัฒนาทักษะที่ AI ยังทำไม่ได้

AI มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลและทำงานซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การตัดสินใจที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึก และทักษะทางสังคม ดังนั้น การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เรามีคุณค่าและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

2. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยี AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ การอัพเดทความรู้ในสายงาน หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เพื่อให้เราสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะทำให้เรามีความโดดเด่นและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เนื่องจาก AI ยังไม่สามารถทดแทนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของมนุษย์ได้ในบางสาขาอาชีพ

4. ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

โลกของการทำงานในยุค AI มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปิดใจยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะช่วยให้เราก้าวทันเทคโนโลยีและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารและโอกาสใหม่ๆ ในการทำงาน รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์

6. มองหาโอกาสใหม่ๆ

การมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงาน เช่น การทำงานอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ หรือการทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI จะช่วยให้เรามีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลายและไม่ต้องกังวลว่าจะตกงาน

7. ใช้ประโยชน์จาก AI

AI ไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคามต่อการทำงานของเรา แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก AI จะช่วยให้เราเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงาน

แม้ว่าเทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกของการทำงาน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชีพต่างๆ จะหมดไป แต่อาชีพเหล่านั้นจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การทำงานร่วมกันหรือความคิด หากเราเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เราก็จะสามารถก้าวทันและประสบความสำเร็จในอาชีพได้ในยุค AI นี้ได้

Categorized in: