ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนที่สภาพอากาศปิด ทำให้ฝุ่นละอองเหล่านี้สะสมตัวอยู่ในอากาศได้ง่าย PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เพียง 2.5 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 25 เท่า ทำให้สามารถเล็ดลอดเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจได้อย่างง่ายดาย

สาเหตุของฝุ่น PM2.5

ฝุ่น PM2.5 หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน สามารถปลิวละล่องไปได้ไกลและแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก:

 • การเผาไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการเผาเชื้อเพลิงจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม หรือการเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 • ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เช่น การรื้อถอนอาคาร งานก่อสร้าง เป็นต้น
 • ปฏิกิริยาทางเคมีในบรรยากาศ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแสงแดดกับมลพิษทางอากาศชนิดอื่นๆ
effects from PM 2.5

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5

เนื่องจากฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนในกระแสเลือดได้ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

ระยะสั้นทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูก และคอ ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจลำบาก โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง และโรคหัวใจ อาจมีอาการกำเริบรุนแรงขึ้นได้
ระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็งปอด นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กและทารกในครรภ์

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่

 • เด็ก: ระบบทางเดินหายใจของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้มีความไวต่อมลพิษทางอากาศมากกว่าผู้ใหญ่
 • ผู้สูงอายุ: ภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุลดลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย
 • หญิงตั้งครรภ์: มลพิษทางอากาศอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว: เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง และโรคหัวใจ อาจมีอาการกำเริบรุนแรงขึ้นเมื่อสัมผัสกับ PM2.5
Prevent PM 2.5

มาตรการในการป้องกันฝุ่น PM2.5

แม้ว่าฝุ่น PM2.5 จะเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แต่เรายังสามารถป้องกันตัวเองจากผลกระทบได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้:

 1. ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงที่มีฝุ่นละอองหนาแน่น
 2. สวมหน้ากากอนามัย N95 หรือหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพดี เมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน
 3. ปิดหน้าต่าง ประตู ไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาในบ้าน
 4. ใช้เครื่องกรองอากาศ เพื่อช่วยฟอกอากาศภายในบ้าน
 5. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ

ฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งทุกคนควรตระหนักถึงผลกระทบและหามาตรการในการป้องกันตนเองอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร สวมหน้ากากอนามัย ใช้เครื่องกรองอากาศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในระดับนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tagged in: