เมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ FTSE Russell ได้ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Russell Index รอบทบทวนประจำเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการ ทำให้นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม

การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าและออกจากดัชนี FTSE Russell Index เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักลงทุน เนื่องจากดัชนีนี้ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

FTSE Russell Index คืออะไร?

FTSE Russell Index เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่จัดทำโดย FTSE Russell ซึ่งเป็นบริษัทจัดทำดัชนีชั้นนำของโลก ดัชนีนี้ใช้เป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ไทย

ปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าดัชนี

  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
  • สภาพคล่องในการซื้อขาย (Liquidity)
  • อัตราส่วนการกระจายการถือหุ้น (Free Float)

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีสภาพคล่องดี และมีอัตราส่วนการกระจายการถือหุ้นสูง มีโอกาสเข้าดัชนีมากกว่า

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ใน FTSE Russell Index รอบทบทวน ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ในรอบทบทวนประจำเดือนมิถุนายน 2567 มีหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เข้าใหม่ 1 รายการ คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ในขณะที่มีหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ออกจากดัชนี 1 รายการ คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC และรายการเข้า-ออกอื่นๆ ดังนี้

Indexหลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ (Addition)หลักทรัพย์ที่ออก (Deletion)
Large Cap Index– บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)– บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)
Mid Cap Index– บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)
– กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
– บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI)
– บมจ. บีอีซี เวิลด์ (BEC)
– บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)
– บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX)
– บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY)
– บมจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 (SCAP)
– บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER)
– บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)
Shariah Index– บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT)
– บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA)
– บมจ. แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (AS)
– บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO)
– บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC)- บมจ. กิฟท์ อินฟินิท (GIFT)
– บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (KCG)
– บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC)
– บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PIN)
– บมจ. พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ (PSP)
– บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
– บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART)
– บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV)
– บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น (SYMC)
– บมจ. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN)
– บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL)
– บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE)
– บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ (AURA)
– บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (BIG)
– บมจ. บางจาก ศรีราชา (BSRC)
– บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
– บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH)
– ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT)
– บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS)
– บมจ. คาร์มาร์ท (KAMART)
– บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR)
– บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)
– บมจ. พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC)
– บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป (PHG)
– บมจ. โพลีเน็ต (POLY)
– บมจ. ไพลอน (PYLON)
– บมจ. โรงพยาบาลราชธานี (RJH)
– บมจ. เอสซีจี เดคคอร์ (SCGD)
– บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI)
– บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN)
– บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI)
– บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (TSTH)
– บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ (UTP)

ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป การคัดเลือกนี้จะเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้งต่อปี การประกาศผลรอบถัดไปคือเดือนธันวาคม 2567 คุณสามารถติดตามผลได้ที่ FTSE Russell และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าและออกจากดัชนีมีผลกระทบอย่างไรต่อราคาหลักทรัพย์?

การเข้าหรือออกจากดัชนีอาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์นั้นๆ ปรับตัวขึ้นหรือลงได้ เนื่องจากมีการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนต่างๆ ตามดัชนี

การประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ใน FTSE Russell Index รอบทบทวนประจำเดือนมิถุนายน 2567 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ในดัชนี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นักลงทุนจึงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์