ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาจนก้าวล้ำไปไกลเกินกว่าจินตการของเรามาก อย่างเช่น ความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) หรือ ความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งสองเทคโนโลยีนี้เปรียบเสมือนประตูสู่โลกคู่ขนานที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดกาล

เทคโนโลยี VR และ AR คืออะไร

“ความจริงเสมือน” (Virtual Reality – VR)

ความจริงเสมือน (VR) เป็นเทคโนโลยีที่สร้างสภาพแวดล้อมจำลองขึ้นมาให้เสมือนจริง ผู้ใช้งานจะรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริง ๆ ผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งการมองเห็น การได้ยิน หรือแม้กระทั่งการสัมผัส VR มักจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์สวมศีรษะ (Head-Mounted Display – HMD) ที่มีหน้าจอแสดงผลและระบบเสียง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่สมจริงที่สุด

การประยุกต์ใช้

  • เกม VR สร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงและน่าตื่นเต้น ผู้เล่นสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของเกมและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครและสิ่งแวดล้อมได้อย่างใกล้ชิด
  • การฝึกอบรม VR สามารถจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกขับเครื่องบิน การฝึกผ่าตัด หรือการฝึกดับเพลิง
  • การท่องเที่ยว VR เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องเดินทางจริง
  • การออกแบบและสถาปัตยกรรม VR ช่วยให้นักออกแบบและสถาปนิกสามารถสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของโครงการ เพื่อให้เห็นภาพและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ก่อนการก่อสร้างจริง
  • การรักษาพยาบาล VR ถูกนำมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต เช่น โรคกลัวความสูง หรือ PTSD
Virtual reality (VR)

“ความจริงเสริม” (Augmented Reality – AR)

ความจริงเสริม (AR) เป็นเทคโนโลยีที่นำวัตถุเสมือนหรือข้อมูลดิจิทัลมาซ้อนทับบนโลกจริงที่เรามองเห็นผ่านกล้องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต AR ช่วยให้เราสามารถมองเห็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ได้

การประยุกต์ใช้

  • เกม Pokémon GO เป็นตัวอย่างที่โด่งดังของการนำ AR มาใช้ในเกม โดยผู้เล่นจะต้องออกไปจับโปเกมอนในโลกจริงผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน
  • การศึกษา AR สามารถนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจและโต้ตอบได้มากขึ้น เช่น การแสดงภาพ 3 มิติของสิ่งต่าง ๆ หรือการจำลองการทดลองทางวิทยาศาสตร์
  • การช้อปปิ้ง AR ช่วยให้ลูกค้าสามารถลองสินค้าเสมือนจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้ เช่น การลองสวมเสื้อผ้าหรือแว่นตา
  • การนำทาง AR สามารถแสดงเส้นทางและข้อมูลการเดินทางบนภาพจริงที่เรามองเห็นผ่านกล้องได้
  • การซ่อมบำรุง AR ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถมองเห็นข้อมูลและคำแนะนำในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
augmented reality (AR)

VR และ AR ต่างกันอย่างไร

คุณสมบัติVRAR
สภาพแวดล้อม  จำลองขึ้นมาใหม่ทั้งหมด  โลกจริงที่ถูกเสริมด้วยวัตถุเสมือน
อุปกรณ์  HMD, ถุงมือ, Bodysuit  สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, แว่นตา AR
ประสบการณ์  สมจริงราวกับอยู่ในโลกเสมือน  ผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกจริง
การประยุกต์ใช้  เกม, การฝึกอบรม, การท่องเที่ยว  เกม, การช้อปปิ้ง, การศึกษา, การนำทาง

การเติบโตของ VR และ AR

เทคโนโลยี VR และ AR กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ดังนี้

การศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง เช่น การสำรวจอวกาศ การผ่าตัดจำลอง หรือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน VR

การแพทย์ แพทย์สามารถฝึกหัดผ่าตัดผ่านจำลองเสมือนจริง ในขณะที่ AR ช่วยให้แพทย์เห็นข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยระหว่างการรักษา

การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวผ่าน VR ก่อนตัดสินใจเดินทาง ขณะที่ AR สามารถให้ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ

การค้าปลีก ลูกค้าสามารถทดลองสินค้าผ่าน AR ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น การลองเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ หรือรถยนต์

ผลกระทบต่อวิถีชีวิต

เทคโนโลยี VR และ AR กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างมาก ทั้งในด้าน

1. การเรียนรู้และการศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การท่องเที่ยวและการขาย ลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์สินค้าหรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อ ช่วยลดอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

3. ความบันเทิง VR และ AR นำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดผู้ชม ทำให้อุตสาหกรรมความบันเทิงมีความหลากหลายมากขึ้น

4. การทำงานร่วมกัน พนักงานสามารถประชุมและทำงานร่วมกันผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ความจริงเสมือน (VR) และ ความจริงเสริม (AR) ถือเป็นสองเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งสองเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนความคิดของผู้คนไปตลอดกาล ด้วยความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงและการผสานโลกดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริง ถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในอนาคตอย่างแน่นอน

Categorized in:

Tagged in:

, ,