เงินเฟ้อ

1 Article
1
9 Min Read
0 3

เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของเราทุกคน สินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้น…